Posuvník

 

Seznamy skladeb IFIA Movies

videa

 

IFIA a její činnosti se můžete seznámit sledováním následujících video souborů připravených úřadem IFIA Office. Ukazují některé služby, které IFIA nabízí v oblasti vynálezů a inovací, jakož i projekty na podporu ekologických vynálezů a přenosu technologií. 

Mezitím jsou aktivity členů IFIA, včetně mezinárodních konferencí, sympozií, výstav vynálezů a souvisejících akcí, poskytovány ve formě videí.

Přeložit "