Schůze výkonného výboru IFIA

Hlavním cílem schůze výkonného výboru IFIA, která se koná každé dva roky po svolání prezidenta IFIA, je podpořit jednomyslnou dohodu o otázkách prezentovaných ve formě programu během schůzky. Členové výkonného výboru, zvolení Valným shromážděním na dva roky, dosáhnou jednomyslné dohody o předložených otázkách.

Prezident IFIA je povinen předložit zprávu o činnostech prováděných v rámci rozpočtu a prostředcích IFIA pro posílení pozice IFIA na globální úrovni.

Přijetí nových členů je jednou z povinností, která spadají do pravomoci členů EXCO. Kromě toho musí být na schůzi předloženy projekty navržené buď prezidentem, nebo členy, aby se prozkoumala možnost jejich provádění. Organizace mezinárodních akcí v oblasti vynálezů a inovací je dalším předmětem, který musí získat souhlas členů EXCO.

Přeložit "