ZASEDÁNÍ IFIA EXCO
ČLENOVÉ IFIA EXCO
Členové výkonného výboru IFIA
předchozí šipkapředchozí šipka
další šipkadalší šipka
Stín
Posuvník

Schůze výkonného výboru IFIA

Hlavním cílem schůze výkonného výboru IFIA, která se koná každé dva roky po svolání prezidenta IFIA, je podpořit jednomyslnou dohodu o otázkách prezentovaných ve formě programu během schůzky. Členové výkonného výboru, zvolení Valným shromážděním na dva roky, dosáhnou jednomyslné dohody o předložených otázkách.

Prezident IFIA je povinen předložit zprávu o činnostech prováděných v rámci rozpočtu a prostředcích IFIA pro posílení pozice IFIA na globální úrovni.

Přijetí nových členů je jednou z povinností, která spadají do pravomoci členů EXCO. Kromě toho musí být na schůzi předloženy projekty navržené buď prezidentem, nebo členy, aby se prozkoumala možnost jejich provádění. Organizace mezinárodních akcí v oblasti vynálezů a inovací je dalším předmětem, který musí získat souhlas členů EXCO.

Podrobnosti schůzky

36. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

35. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

34. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

33. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

32. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

31. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

29. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

28. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

27. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

26. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

Č. 25, setkání virtuálního výboru IFIA v květnu 2019

Č. 24, zasedání virtuálního výboru IFIA v březnu 2019