ČLENOVÉ IFIA
Členové IFIA, kteří tvoří hlavní orgán IFIA, jsou rozděleni do tří kategorií Full, Corresponding a Collaborating podle jejich stavu hlasování, data založení a druhu činnosti.
Výhody členství v IFIA
POVINNOSTI ČLENŮ IFIA
předchozí šipka
další šipka
HrátPauza
Posuvník

Výhody členství v IFIA

 

Výhody členství, které máte jako člen v závislosti na vašem stavu členství.

Jak Asociace vynálezců, využijete níže uvedené služby:

 • Zvýšení viditelnosti členské organizace zobrazením loga člena a kontaktních údajů na webových stránkách a databázi IFIA
 • Zvýšený dosah, uznání a mezinárodní interakce s rozsáhlou sítí členských států IFIA
 • speciální nabídky pro účast na mezinárodních výstavách vynálezů IFIA, včetně bezplatného ubytování, stánku a místního převodu
 • příležitost spojit se s klíčovými mezinárodními hráči z oblasti podnikání, akademie a institucí
 • příležitost k výměně inovativních znalostí na kongresech, konferencích a fórech IFIA
 • příležitost podílet se na inovačních procesech, tvorbě politiky, obhajobě a zastoupení
 • Propagace asociačních aktivit prostřednictvím odborné publikace IFIA
 • Příspěvek na komercializaci vynálezů prostřednictvím různých platforem
 • Organizace školicích seminářů o IP ve spolupráci s WIPO
Mezinárodní řád IFIA za zásluhy vynálezců
časopis ifia 11
Akademie 3

Jak Organizátor události, IFIA vám poskytuje následující služby:

 • Vložte událost do kalendáře IFIA
 • Vložte banner události do časového rozvrhu událostí IFIA
 • Vložte banner události na domovskou stránku IFIA
 • Vytvořte speciální stránku události na webu IFIA
 • Vložte video události do kanálu IFIA
 • Šíření události prostřednictvím zpravodaje IFIA
 • Propagujte událost v sociálních médiích IFIA
 • Zveřejněte plakát události v časopise IFIA
 • Zveřejněte zprávu o události ve zprávách IFIA News
 • Šíření zprávy o události prostřednictvím zpravodaje IFIA
 • Zveřejněte celostránkovou zprávu o události v časopise IFIA
 • Udělte povolení používat logo IFIA ve všech propagačních materiálech
 • Pořádejte školení spolu s akcí
 • Udělte medaili a certifikát IFIA nejlepším vynálezům
 • Udělte pamětní medaili a osvědčení IFIA vládním sponzorům
 • Udělte medaili IFIA a certifikát jednotlivým sponzorům
 • Vložte data příjemců medaile IFIA na webové stránky IFIA
 • Zapojte vládu do organizace souvisejících akcí
 • Korespondence s vnitrostátními úřady pro duševní vlastnictví za účelem spolupráce
Výhody a služby IFIA