ČLENOVÉ IFIA
Členové IFIA, kteří tvoří hlavní orgán IFIA, jsou rozděleni do tří kategorií Full, Corresponding a Collaborating podle jejich stavu hlasování, data založení a druhu činnosti.
HrátPauza
Posuvník

SPOLUPRÁCI ČLENŮ IFIA

Spolupracující členové tvoří mezinárodní výstavy vynálezů, které se každoročně pořádají pod patronací IFIA. Nemají hlasovací právo.

Souhrn práv:

  • Mluvte na Valném shromáždění
  • Upgradování na plné členství při dosažení provozní fáze
  • Služby a nabídky IFIA při registraci událostí atd.
  • Akreditace (osvědčení o členství v IFIA).

Spolupráce členů

prázdný

Spolupráce členů

Spolupráce odpovědností členů

Spolupracující členové jsou povinni provádět následující činnosti za účelem podpory cílů IFIA:

1. Účast na akcích IFIA (nejméně jednou ročně)

2. Účast na valných hromadách konaných dvakrát ročně (účast je libovolná, ale bez hlasovacího práva)

3. Předložení výroční zprávy IFIA
i. Počet aktivních členů sdružení
ii. Počet organizovaných národních nebo mezinárodních akcí, jako jsou vzdělávací workshopy, výstavy, semináře, konference nebo kongresy atd.
iii. Úplná zpráva o komercializovaných vynálezech
iv. Předložení nejaktuálnější zprávy o vedení entity
v. Předložení zprávy o účasti v Akce IFIA
4. Platba ročního členského poplatku včas

V případě, že některý ze spolupracujících členů nebude jednat na základě výše uvedených kritérií, předsednictví předloží výkonnému výboru zprávu o své nečinnosti, jejich členství bude pozastaveno a o jejich členském statusu bude rozhodnuto na příštím Valném shromáždění. Setkání.