SOUTĚŽE IFIA

Mezinárodní federace asociací vynálezců uspořádala organizaci Světové soutěže zelených vynálezů, Světové soutěže chemických vynálezů a Světového poháru počítačů spolu se svými významnými událostmi, aby zdůraznila význam čisté energie, chemie a počítače jako základních potřeb společností. Následuje podrobný popis každé události v různých letech.

ZELENÁ

Ekologické vynálezy způsobily revoluci ve způsobu, jakým generujeme energii, recyklujeme odpad a chráníme planetu. Koneckonců, nebýt takové zelené inovace, neměli bychom solární panely, větrné turbíny a hybridní auta.

Svět však stále více čelí náročným problémům životního prostředí, jako je globální oteplování, znečištění ovzduší, odlesňování, které musí řešit velké mysli.

BIXPO: Gwangju, Jižní Korea 4. - 6. listopadu 2021

IFIA a KEPCO podporují inovátory

Projekt čisté energie a zemědělství v asijsko-pacifickém regionu

CHEMIKÁLIE

Světovou soutěž chemických vynálezů urovnala IFIA, aby dále posílila svůj cíl zdůrazňovat význam chemie pro pokrok společnosti. Za tímto účelem uspořádala Mezinárodní federace asociací vynálezců (IFIA) a Asociace polských vynálezců a racionátorů společně s Mezinárodní výstavou vynálezů ve Varšavě v roce 2011 Světovou soutěž chemických vynálezů. Od té doby se tato akce koná každoročně. Chemické vynálezy hodnotí Mezinárodní porotní rada a medaile IFIA za nejlepší chemický vynález se uděluje té nejpozoruhodnější.

IFIA a KEPCO podporují inovátory

Světová soutěž chemických vynálezů IFIA 2017

Světová soutěž chemických vynálezů 2016

POČÍTAČ

Nejstarší počítače vynalezené během druhé světové války pro výpočty na vojenské univerzitě byly nesmírně obrovské a objemné. Jak se vyvíjela technologie, připravovala se cesta pro PC revoluci, protože byl vynalezen a přidán nový software a segmenty do starého systému. V dnešní době počítače výrazně změnily způsob, jakým pracujeme, komunikujeme, učíme se a dokonce děláme domácí práce. Počítače mají v našem každodenním životě nekonečné množství aplikací a vedou ke zvyšování kvality života i růstu společnosti. Abychom to zkrátili, počítače jsou ZÁSADOU našeho moderního světa. Nebýt počítačů, k následujícím objevům by nedošlo, v důsledku čehož by tempo našeho moderního technologického pokroku bylo příliš nízké.

SVĚTOVÝ POHÁR IFIA COMPUTER 2014

SVĚTOVÝ POHÁR IFIA COMPUTER 2013

SVĚTOVÝ POHÁR IFIA COMPUTER 2011