Oddělení pro mládež IFIA
V červnu 1995 vznikl duchovní nápad Mezinárodní federace asociací vynálezců.
IFIA & MLÁDEŽ?
Všechno to začíná MLADÝM INVENTOREM
Posuvník

Oddělení mládeže

Vždy to hlásal IFIA že mít moderní a technologicky vyspělou společnost má hluboké kořeny ve vybavení mladé generace inovativními znalostmi, dovednostmi a nástroji. Mladí muži a ženy mají potenciál, kreativitu a odvahu uskutečňovat změny ve společnosti, uplatňovat vliv ve světě a přicházet s inovativními řešeními stávajících problémů, kterým lidstvo čelí.

Primárním zaměřením aktivit IFIA je posílení postavení mladých žen a mužů a vytvoření příznivého prostředí pro mládež, které povede k inovačním změnám spoléhajícím se na síť mladých IFIA. Prostřednictvím této sítě poskytuje důmyslná mládež vynikající příležitost setkat se a podniknout inovativní opatření.

Za tímto účelem pořádá IFIA každoročně několik výstav vynálezů pro mladé vynálezce, aby představili jejich špičkové inovace a podíleli se na rozvoji jejich neustále se měnící společnosti.

IFIA YOUTH NETWORK

Duchovní dítě Mezinárodní federace asociací vynálezců bylo vytvořeno v červnu 1995. Před zahájením tohoto projektu byla vypracována komplexní studie. Dotazník byl zaslán všem členským sdružením; byl proveden průzkum; ve Varšavě se uskutečnilo setkání odborníků; diskuse probíhaly v rámci Valného shromáždění IFIA i během dvou zasedání výkonného výboru.

Rada odborníků pro mládež

Winfried Sturm, vedoucí oddělení

Stephen Key, spoluzakladatel InventRight

prázdný

Marcelo Vivacqua, prezident ABIPIR

prázdný

Radwan Chouaib, EC Membe

prázdný

Tom Gray, generální ředitel Make48

prázdný

HLAVNÍ CÍL:

Podporovat národní a místní asociace vynálezců, aby přispěly k podpoře kreativity a vynalézavosti mezi dívkami a chlapci.

HLAVNÍ AKTIVITY:

Národní soutěže vynálezů: IFIA vybízí asociace vynálezců a jejich další členy k organizaci nebo účasti na těchto akcích.

OCENĚNÍ:

Na žádost členů IFIA jsou v rámci národních soutěží nabízeny diplomy, certifikáty, knihy, použité známky z celého světa a roční bezplatné členství v IFIA. Podobné ceny jsou nabízeny v rámci regionálních a / nebo mezinárodních soutěží nebo výstav.

Od informačního zpravodaje po webovou stránku. Od prosince 6 do června 4 bylo vydáno šest (1995) čísel čtyřstránkového dvouletého zpravodaje IFIA-YOUTH. Od počátku roku 1999 bylo rozhodnuto o zastavení vydávání tohoto zpravodaje a vytvoření podstatného Prezentace na webu Mládež, která nyní mimo jiné zahrnuje příslušné dříve zveřejněné základní základní informace. Role této webové stránky zůstává především rolí katalyzátoru na podporu hlavního cíle IFIA-YOUTH.

Povinnosti člena

Očekává se, že členské asociace mládežnické sítě IFIA splní tyto cíle:

- Organizovat související workshopy a semináře na školách nebo univerzitách

- Nabídka technické pomoci týkající se IP

- Zvyšovat povědomí o mezinárodních výstavách IFIA

- Vytvořte síť s asociacemi členů IFIA Youth Network

- Podělte se o zkušenosti a dovednosti s členy

- Organizovat výroční setkání za účelem projednání vývoje

- Sdílejte příběhy o úspěchu vynálezců s členy a sekretariátem IFIA

- Pořádat národní nebo mezinárodní soutěže mládeže, olympiády nebo výstavy vynálezů

- Udělujte diplomy, medaile a osvědčení

Relevantní zprávy

TIME jmenuje vynálezce Gitanjali Rao jako vůbec prvního Kid roku
KAT STAVEBNÍ: Může to udělat? ANO ONA MŮŽE!
Mladí vynálezci s velkým potenciálem na iENA 2018
Mladí vynálezci v soutěži vynálezů IIDC 2018
Vietnamská národní inovační soutěž pro mládež a děti
Vynikající vyznamenání uděleno Winfriedovi Sturmovi: iENA 2018