ČLENOVÉ IFIA
Členové IFIA, kteří tvoří hlavní orgán IFIA, jsou rozděleni do tří kategorií Full, Corresponding a Collaborating podle jejich stavu hlasování, data založení a druhu činnosti.
HrátPauza
Posuvník

IFIA CORRESPONDING ČLENY

Odpovídající členové nemají hlasovací právo a zahrnují:

  • Sdružení vynálezců jiná než sdružení zastupující zemi jako plnoprávného člena (tj. Místní sdružení vynálezců nebo organizace a sdružení specifická pro ženy nebo mládež);
  • Asociace vědců, výzkumníků atd .;
  • Podniky a společnosti, zejména mikropodniky a malé podniky;
  • Vládní agentury, které propagují invenční činnost;
  • Inovační centra, výzkumná centra a univerzity.

Souhrn práv:

  • Mluvte na Valném shromáždění
  • Upgradování na plné členství při dosažení provozní fáze
  • Služby a nabídky IFIA při registraci událostí atd.
  • Akreditace (osvědčení o členství v IFIA).

Odpovídající členové

prázdný

Odpovídající členové

Odpovídající členové jsou odpovědní za provádění následujících aktivit za účelem prosazování cílů IFIA:

1. Účast v Akce IFIA (nejméně jednou ročně)

2. Účast na valných hromadách konaných dvakrát ročně (účast je libovolná, ale bez hlasovacího práva).

3. Předložení výroční zprávy IFIA
i. Počet aktivních členů sdružení
ii. Počet organizovaných národních nebo mezinárodních akcí, jako jsou vzdělávací workshopy, výstavy, semináře, konference nebo kongresy atd.
iii. Úplná zpráva o komercializovaných vynálezech
iv. Předložení nejaktuálnější zprávy o vedení entity
v. Předložení zprávy o účasti na akci IFIA
4. Platba ročního členského poplatku včas

V případě, že některý z odpovídajících členů nekoná na základě výše uvedených kritérií, předsednictví předloží výkonnému výboru zprávu o své nečinnosti, pozastaví se členství a o statusu členství se rozhodne v příštím generálním Shromáždění shromáždění.