Kongres IFIA

Jak je stanoveno ve stanovách IFIA, kongresy jsou organizovány v různých zemích, aby prozkoumaly důležité otázky v oblasti IFIA a podpořily zájem o řešení problémů mezi členy. Všichni členové mají právo zúčastnit se kongresu a poskytovat účinná řešení na podporu efektivity operací IFIA. Každý kongres má specifické téma, na které jsou orientovány všechny projevy a debaty.

Kongresové zprávy IFIA

IFIA & WIPO International Symposium 1992

IFIA & WIPO International Symposium 1994

IFIA & WIPO International Symposium 2000

IFIA & WIPO International Symposium 1998

IFIA & WIPO International Symposium 2002

IFIA & WIPO International Symposium 1988