ProbonoProgram pomoci vynálezce

IFIA se vždy snažila zajistit ochranu práv vynálezců, podpořit je v procesu komercializace vynálezů a zvýšit povědomí o Smlouvě o patentové spolupráci a právech duševního vlastnictví prostřednictvím celé řady aktivit, jako je pořádání seminářů, pořádání seminářů, spolupráce s další mezinárodní organizace atd. S cílem další pomoci vynálezcům v tomto ohledu se IFIA stala sponzorem Světového ekonomického fóra (WEF) a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) Inventor Assistant Program (IAP), který je paralelní s primární cíle IFIA.

Hlavním cílem IAP je uvést do svého lokálního IP systému co nejvíce vynálezců s nedostatečnými zdroji tím, že jim poskytnou znalosti, nástroje a prostředky, které potřebují k podávání úplných žádostí, k důkladnému přezkoumání a v konečném důsledku k výhodám řádně využívaných vydaný patent. Základem této mise je společné přesvědčení, že kreativita a skvělé nápady pocházejí od lidí všech životních vrstev, a že skutečně úspěšný systém IP je tedy přístupný všem, bez ohledu na jejich socioekonomický status, geografii nebo finanční prostředky.

Existují dvě cesty pro vstup do IAP, jedna pro žadatele o prose, kteří podali patentovou přihlášku vlastním jménem, ​​a jedna pro ty vynálezce, kteří dosud nepodali přihlášku u místního patentového úřadu. V rámci první cesty bude místní patentový úřad odpovědný za informování žadatelů o prozaření o existenci WIPO WEF IAP, kritériích způsobilosti, postupech a pravidlech po přijetí žádosti o prose. Každý žadatel se poté individuálně rozhodne, zda požádat o WIPO WEF IAP, které se provádí přímo ve zúčtovacím domě WIPO. V rámci druhé cesty se očekává, že místní patentový úřad a / nebo jiné orgány místní správy budou pomáhat při propagaci online vzdělávacího programu nabízeného organizací WIPO nebo jiných rovnocenných kurzů, které mohou být vyvinuty pro konkrétní zemi a nabízeny prostřednictvím místního patentového úřadu.

Chcete-li získat další informace o IAP, zkontrolujte: www.wipo.int/iap/en

Zde se můžete zaregistrovat do Kurz Pro Bono (anglická verze).
Zde se můžete zaregistrovat do Kurz Pro Bono (francouzská verze).

Počínaje pilotním programem v Kolumbii v roce 2015 bude IAP zřízen jako partnerství mezi národní vládou každé zúčastněné země („členské země“), WIPO, projektem duševního vlastnictví pro hospodářskou prosperitu WEF (IPEP), jehož je součástí programu a poradce v oblasti duševního vlastnictví se kvalifikuje pro praxi a zastupování zúčastněných vynálezců v jedné nebo více členských zemích.

Načíst další
Přeložit "