Posuvník

Novinky IFIA

Sekce IFIA News nabízí nejnovější a nejnovější zprávy o vynálezu, vynálezcích, technologických novinkách a událostech z celého světa.

Diváci se setkávají s nejaktuálnějšími zprávami o mezinárodních vynálezových výstavách, konferencích, seminářích a dohodách uzavřených mezi IFIA a dalšími důležitými organizacemi pro zlepšení stavu vynálezců.

Kromě toho jsou propagovány mezinárodní akce, které pořádají partnerské organizace, aby se o nich informovalo veřejnost a usnadnila účast vynálezců a dalších nadšenců.

Webové stránky Mezinárodní federace asociací vynálezců poskytují informace o široké škále činností, které sdružení provádí. Cílem IFIA je šířit kulturu invence a inovací, zlepšit postavení vynálezců, podporovat spolupráci mezi asociacemi vynálezců a přispívat k rozvoji myšlenky. IFIA úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi důležitými při realizaci jejích cílů.

ZPRÁVY IFIA

Zpráva Global Innovation Index 2020

IFIA vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

IFIA začala aktualizovat stránku členů a událost

36. schůze virtuálního výkonného výboru IFIA

Čtrnáctý IWIS se konal ONLINE 14. - 19. ŘÍJNA

1. národní e-fórum Edtech, destinace vzdělávacích institucí

Unie chorvatských inovátorů uspořádala akci fyzických inovací

Mezinárodní online konference o inovacích a vynálezech

Časopis IFIA č. 11 vychází v září 2020

Zpráva z Mezinárodního veletrhu vynálezů (ISIF20)

IFIA A ABIPIR PODPORUJÍ MLADÉ BRAZILSKÉ INVENTORY

DR. MARCELO VIVACQUA ŘEDITEL IFIA V LATINSKÉ AMERICE