Valná hromada IFIA

Řádné Valné shromáždění IFIA se koná každé dva roky, kdy Valné shromáždění nebo Výkonný výbor rozhoduje o otázkách zásadního významu pro IFIA, jako je volba prezidenta a členů výkonného výboru, stanovení obecné politiky a programové strategie pro IFIA , stanovení ročních pravidel předplatného, ​​změna stanov, vyloučení členů a schválení kritérií navržených sekretariátem pro volbu předsedy a členů výkonného výboru.

Mimořádná zasedání Valného shromáždění jsou organizována, pokud to prezident považuje za nutné, nebo je-li to požadováno písemně sekretariátu nejméně jednou pětinou řádných členů. Členové výkonného výboru mohou předsedovi předložit zprávu, v níž navrhne, že je třeba mimořádné zasedání. Předvolání zahrnuje předběžný pořad jednání a delegáti mohou do jednoho měsíce přidat další body pořadu jednání.

Hlasovat se mohou všichni členové, ale hlasovací právo mají pouze řádní členové. Každý řádný člen má jeden hlas. Chybí-li delegace, může také sekretariátu zaslat svůj hlas zástupcem pro jednu nebo více bodů programu.

V návaznosti na zprávy valné hromady za období let 2008 až 2014 jsou uvedeny:

Přeložit "