Valná hromada IFIA

Řádné valné shromáždění IFIA se koná každé dva roky, kdykoli o tom rozhodne Valné shromáždění nebo výkonný výbor, aby rozhodovaly o otázkách zásadního významu pro IFIA, jako je volba prezidenta a členů výkonného výboru, určování obecné politiky a programové strategie IFIA , stanovení pravidel ročního předplatného, ​​změna stanov, vyloučení členů a schválení kritérií navržených sekretariátem pro volbu prezidenta a členů výkonného výboru

Mimořádná zasedání Valného shromáždění jsou organizována, pokud to prezident považuje za nutné, nebo je-li to požadováno písemně sekretariátu nejméně jednou pětinou řádných členů. Členové výkonného výboru mohou předsedovi předložit zprávu, v níž navrhne, že je třeba mimořádné zasedání. Předvolání zahrnuje předběžný pořad jednání a delegáti mohou do jednoho měsíce přidat další body pořadu jednání.

Hlasovat se mohou všichni členové, ale hlasovací právo mají pouze řádní členové. Každý řádný člen má jeden hlas. Chybí-li delegace, může také sekretariátu zaslat svůj hlas zástupcem pro jednu nebo více bodů programu.

V návaznosti na zprávy valné hromady za období let 2008 až 2014 jsou uvedeny:

Zprávy ze zasedání Valného shromáždění

Valné shromáždění IFIA: Třicáté páté zasedání

Valné shromáždění IFIA: Třicáté čtvrté zasedání

Valné shromáždění IFIA: Třicáté třetí zasedání

Valné shromáždění IFIA: Třicáté zasedání v Norimberku

Valné shromáždění IFIA: Třiceté druhé zasedání

Valné shromáždění IFIA: Třicáté první zasedání