Evropská kancelář IFIA
Stín
Posuvník

Evropští vynálezci

Evropská síť IFIA je pracovní skupina IFIA pod přímou pravomocí prezidenta, která se skládá z evropských členů IFIA na podporu inovací na evropské úrovni.

Hlavními funkcemi této sítě je navazování a udržování dobrých a pravidelných kontaktů s Evropským parlamentem, Evropskou komisí a navazování kontaktů s Evropským patentovým úřadem (EPO) s cílem usnadnit vypracování přihlášek patentů.

 

SÍŤ EVROPSKÝCH INVENTORŮ IFIA NA PODPORU INOVACÍ

 

Definice

1. Toto je pracovní skupina IFIA. Tvoří jej evropští členové IFIA, kteří prohlašují svou účast na SÍTI EVROPSKÝCH INVENTORŮ IFIA NA PODPORU INOVACE (viz výše uvedená síť).

2. Síť znamená, že je součástí IFIA pod přímým dohledem prezidenta a pod kontrolou výkonného výboru (ExCo).

3. Síť proto:

i) provádět činnosti, o nichž rozhodlo Valné shromáždění (GA) nebo ExCo,

ii) jednat podle obecných nebo zvláštních pokynů prezidenta,

iii) navrhuje předsedovi nové činnosti,

(iv) podává zprávu přímo předsedovi.

země

4. Zeměpisná oblast působnosti sítě nebude omezena na členské země EU, bude to od Atlantského oceánu po horu Ural.

5. Bude však muset dávat pozor na politiku EU vůči některým dalším evropským zemím.

Funkce a činnosti

6. Hlavní funkce sítě budou:

a) Navazovat a udržovat dobré a pravidelné kontakty s Evropským parlamentem, Evropskou komisí prostřednictvím příslušných ředitelství, útvarů v Bruselu a Lucemburku.

b) Navazovat a udržovat vztahy s hlavními lobby v Bruselu, zejména se 2 evropskými nevládními organizacemi zastupujícími malé a střední podniky.

(c) Navazovat a udržovat vztahy s některými poslanci EP a / nebo jejich kancelářemi.

d) navazovat kontakty s Evropským patentovým úřadem (EPO).

Finance

7. IFIA nebude od svých členů požadovat žádné další poplatky,

8. Výdaje sítě budou hrazeny z rozpočtu IFIA

Politika

9. Síť musí zůstat neutrálním orgánem, stejně jako IFIA, jejíž je součástí. To znamená, že ministerstvo:

i) nepředkládají příčiny žádné konkrétní země nebo skupiny zemí,

(ii) implementovat zásady, o nichž rozhodla IFIA GA a / nebo ExCo.

Vedení

10. Činnost sítě řídí prezident a koordinátoři.

11. Koordinátoři jsou voleni ExCo.

12. Síť je zastoupena delegáty, kteří jsou pověřeni předsedou.

Související zprávy

IFIA je vybrána jako jedna z finalistů Mezinárodní asociace roku 2020
17. mezinárodní výstava inovací ARCA 2019
13. mezinárodní výstava vynálezů (IWIS 2019)
Zpráva mezinárodní invence a inovací INTARG 2019